Słownik pojęć

  Z
Zabór, przywłaszczenie, zawłaszczenie
Zachowek
Zadatek
Zakaz konkurencji
Zaliczka
Zaliczka na koszty usługi/zlecenia
Zaliczka na poczet ceny
Zaliczka na podróż służbową
Zaliczka na wydatki administracyjne
Zamiana
Zamówienie publiczne
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie przez cele
Zarządzanie przez wyjątki
Zarządzanie przez wyniki
Zasada Pareta 80/20
Zasiedzenie
Zastaw
Zastaw na prawach
Zbiór danych osobowych
Zdolność do czynności prawnej
Zdolność prawna
Zlecenie
Znak towarowy
Zobowiązania finansowe
Zobowiązanie
Zobowiązanie przemienne
Zwolnienie z długu
Zwyczaj
Zwykły zarząd
Zarządca