Słownik pojęć


  H
Handel elektroniczny

Działalność polegająca na kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług w drodze komunikacji (porozumienia się dla zawarcia umowy) za pomocą urządzeń elektronicznych (w mniejszym stopniu za pośrednictwem telefonu, fax) w szczególności za pośrednictwem Internetu, najczęściej w formie sklepu internetowego.

Hipoteka

Ma zastosowanie przy udzielaniu pożyczek zabezpieczonych na hipotece nieruchomości, czym zajmują odpowiednie banki i instytucje kredytowe.