Kierowanie jednostkami organizacyjnymi, zespołami zadaniowymi i wirtualnymi

W tym miejscu odnajdziesz między innymi materiały dotyczące organizacji mikro przedsiębiorstwa, zakładu, przedstawicielstwa, oddziału.