Umowa użyczenia samochodu

Umowa użyczenia jest nazwaną umową Kodeksu cywilnego uregulowaną w art. 710-719. Umowa ta jest popularną formą, którą umożliwia w toku prowadzonej działalności gospodarczej elastyczne ułożenie zasad współpracy pomiędzy przedsiębiorcą, a jego pracownikiem, jak i osobą kooperującą z przedsiębiorcą na innych zasadach niż stosunek pracy, przy wzajemnym udostępnianiu takich narządzi pracy jak telefony komórkowe, komputery, czy samochody. Dla pokazania możliwości praktycznego wykorzystania użyczenia w stosunkach prawnych przedstawiono dwa warianty takiej umowy, której przedmiotem jest samochód użyczany na cele służbowe oraz w wariancie odwróconym użyczenia na cele prywatne.

Wybierz wariant dokumentu do pobrania:

Wariant I Umowa użyczenia samochodu służbowego dla celów prywatnych

Wariant I

Umowa użyczenia samochodu służbowego dla celów prywatnych

Wariant II Umowa użyczenia samochodu prywatnego dla celów służbowych

Wariant II

Umowa użyczenia samochodu prywatnego dla celów służbowych

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki