Słownik pojęć


  Z

Zarządzanie przez wyniki

Zarządzanie przez wyniki zwane także zarządzaniem przez rezultaty, polega na koncentrowaniu się na realizacji konkretnych celów i zadań sformułowanych dla poszczególnych działów, komórek firmy, które są źródłem największych zysków. Główny nacisk położony jest na osiągniecie wyników, a nie na sposób realizacji celów i zadań.

Zarządzanie przez wyniki (zarządzanie przez rezultaty) wykorzystują głównie duże firmy, które mają urozmaiconą produkcję. Sposób ten polega na skoncentrowaniu się na identyfikowaniu źródeł przychodów o najlepszej rentowności konkretnych zadaniach i środkach dla ich realizacji dla komórek, które są źródłami największych zysków dla przedsiębiorstwa.

Etapy zarządzania przez wyniki:

  1. Analiza potencjału przedsiębiorstwa.
  2. Wytypowanie produktów, źródeł przychodów rokujących szansę na uzyskanie najlepszych wyników.
  3. Koncentrację działań na tych produktach.
  4. Tworzenie centrów zysku.
  5. Systematyczna kontrola osiąganych wyników.[1]

--

[1] Data wyświetlenia strony: 27 lipca 2017 r., https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_przez_wyniki