Bezpłatne biznesowe wsparcie
mikrofirm z najlepszej strony


Reglamentowanie działalności, koncesje, zgłoszenia

W tym miejscu odnajdziesz między innymi materiały dotyczące przetargów, decyzji środowiskowych, pomocy publicznej, oraz jak uzyskać koncesję np. na wydobycie piasku i żwiru.