Słownik pojęć


  C

Czynność prawna

Czynność konwencjonalna (patrz czynność konwencjonalna) podmiotu prawa cywilnego czyli dowolnej osoby, której treść normatywna określa, co najmniej w podstawowym zakresie skutki prawne tego zdarzenia, które tym samym jest zdarzeniem prawnym. Przykład: odbiór towaru, zapłata, podpisanie umowy, odmowa przyjęcia listu lub zapłaty. Czynność prawna czyli oświadczenie woli wyrażone przez dane zachowanie (np. podpis) może być dwustronna jaki i również czynnością jednostronną, oświadczeniem woli jednej strony, które może kreować, zmieniać lub znosić stosunek prawny. Przykład jednostronnej czynności prawnej: testament, oferta ogłoszona na stronie www.
Kodeks cywilny, Tytuł IV Czynności prawne