Słownik pojęć


  Z

Zasada Pareta 80/20

Zasada opisująca wiele zjawisk z dziedziny zarządzania i ekonomii. Zakłada, że tylko ok. 20% działań (zasobów) daje 80% uzyskanych efektów. Pozostałe 80% działań daje tylko 20% efektów.

Zasada pozwala ustalić priorytety, przesłanki działań oraz ułatwia organizację czasu w wyborach, środków zespołów ludzkich przez co osiąga się maksymalne wyniki w minimalnym czasie.

Nazwa zasady pochodzi od V. Pareto, który pierwotnie zastosował ją w rozumieniu kategorii ekonomicznej, jako funkcje przy ustalaniu wyboru konsumenta. Zasadę Pareta wprowadził do nauki o organizacji i zarządzaniu P. Drucker, który wskazuje na dominującą proporcje na 90/10.

Poniższe przykłady często cytowane są w podręcznikach ekonomii, należy jednak pamiętać, że mają one charakter statystyczny, co oznacza, że mogą być sprzeczne z pojedynczymi obserwacjami.

  • 20% klientów przynosi 80% zysków,
  • 20% pracowników generuje 80% produktów,
  • 20% tekstu pozwala zrozumieć 80% treści.

Zasada Pareta jest szczególnie istotna dla przedsiębiorców, ponieważ wskazuje jak zaoszczędzić dużą ilość czasu i zasobów. Prowadząc własny biznes zapewne często borykasz się z brakiem czasu, natłokiem spotkań, zdarzeń, teflonów, maili itd. Wykorzystanie zasady Parteo może Ci przedsiębiorco pomóc, w podjęciu decyzji na czym się skupić, jak skoncentrować środki (materialne i niematerialne) i co przyniesie efekt, a co zabiera czas – bezproduktywnie angażuje majątek oraz ludzi - i odwraca uwagę od czynników przynoszących sukces, które należy odrzucić.

Poniżej przedstawiamy, jak w 4 krokach wprowadzić tę Zasadę Pareta:

  1. Musisz wyznaczyć kryteria – jeżeli chcesz zastosować, w swoim przedsiębiorstwie, zasadę 80/20 to bez ustalenia konkretnych kryteriów będzie trudno. Należy określić kryteria, jakie mają spełnić ,,rezultaty’’.
  2. Podziel kryteria na mniejsze obszary, wtedy będzie można wyróżnić bardziej szczegółowe obszary. Dla dalszych rozważań przyjmijmy, że wybrałeś skupienie się na czynnościach generujących zysk oraz wyeliminowanie pożeraczy czasu.
  3. Poszukaj powtarzalnych czynności – jeżeli posiadasz już obszar związany z generowaniem zysków, to teraz poszukaj pośród wszystkich czynności, które bezpośrednio lub pośrednio generują zysk, tych powtarzalnych np. dla choćby organizacji czasu twojego, czy kadry kierowniczej.: rozmowy telefoniczne, maile, spotkania z klientami, sporządzanie co miesięcznych raportów itd. Przeanalizuj te czynności z uwzględnieniem tej zasady i przemyśl, które z powtarzalnych czynności, jakie wykonujesz w największym stopniu przyczyniły się do wygenerowania zysku, czy były to rozmowy telefoniczne, czy korespondencja mailowa itd.
  4. Skorzystaj z zasady 80/20 - na podstawie własnych obserwacji stosując kroki przedstawione powyżej, możesz wyodrębnić to 20% spotkań, rozmów, maili, projektów.

Należy pamiętać, że Zasada Pareta nie jest sztywną regułą i nie należy jej stosować dosłownie w każdej sytuacji. Jednakże warto o niej pamiętać podczas analizowania pracy swojej, zespołów, zakładu, czy środków produkcji.