Sprzedaż wewnątrzwspólnotowa i eksport poza EOG

W tym miejscu odnajdziesz między innymi materiały dotyczące dostawy wewnątrzwspólnotowej, wzory umów w tym np. wzór umowy sprzedaży online w UE.