Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  J
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ułomna osoba prawna)

Niemające definicji ustawowej pojęcie oznaczające jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a zatem zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. 

Jak wypełnić e-deklaracje PIT online?

Edeklaracja jest to system internetowy przeznaczony do składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. By dokonać rozliczenia w takiej formie należy sporządzić deklarację tj. e-deklarację za pomocą strony podatki.gov.pl, a po jej wypełnieniu podpisać deklarację danym autoryzującymi lub tzw. e-podpisem.

Szef

Marzysz o własnej firmie?
Odwiedź jestemszefem.pl i zrób z nami pierwszy krok do własnego biznesu

Jak rozliczyć ePIT?

Jest to roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych automatycznie przygotowywane i udostępniane przez Krajową Administrację Skarbową (właściwe miejscowo urzędy skarbowe).

Jednolity Plik Kontrolny – JPK

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony w art. 193a Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej „W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.”