Słownik pojęć

  J
Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ułomna osoba prawna)

Niemające definicji ustawowej pojęcie oznaczające jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a zatem zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. 

Jak wypełnić e-deklaracje PIT online?

Edeklaracja jest to system internetowy przeznaczony do składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. By dokonać rozliczenia w takiej formie należy sporządzić deklarację tj. e-deklarację za pomocą strony podatki.gov.pl, a po jej wypełnieniu podpisać deklarację danym autoryzującymi lub tzw. e-podpisem.

Szef

Marzysz o własnej firmie?
Odwiedź jestemszefem.pl i zrób z nami pierwszy krok do własnego biznesu

Jak rozliczyć ePIT?

Jest to roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych automatycznie przygotowywane i udostępniane przez Krajową Administrację Skarbową (właściwe miejscowo urzędy skarbowe).