Bezpłatne biznesowe wsparcie
mikrofirm z najlepszej strony


Wspólnik, partner, akcjonariusz, (komplementariusz, komandytariusz)

W tym miejscu odnajdziesz między innymi materiały dotyczące pozycji wspólników w przedsiębiorstwie, sposobach ich wyłaniania oraz reprezentacji.