Umowa zlecenia - wzór dokumentu

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line. Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Tutaj znajdziesz kompleksową, praktyczną wiedzę i porady on-line.
Pod wzorem dokumentu czekają dodatkowo na Ciebie:

Porady, defincje i rekomendacje

Kazusy prawne

Ekspert rozwiązujacy nietypowe problemy

Wszystkie materiały udostępniamy bezpłatnie w nieograniczonym czasie.

Umowy zleceń dotyczą zarówno powierzenia czynności prawnych, jak i różnych innych zleceń czynności faktycznych.

Wybierz wariant dokumentu do pobrania:

Wariant I Umowa zlecenia podstawowa

Wariant I

Umowa zlecenia podstawowa

Wariant podstawowy jest odpowiedni dla klasycznej umowy powierzenia wykonywania czynności prawnych, która to umowa jest opisana w Kodeksie cywilnym jako zlecenie. Jednocześnie taka umowa może być bardzo krótka, gdyż w istocie wszystkie kluczowe rozwiązania proponuje Kodeks cywilny w przepisach tzw. ius dispositivi. Oznacza to, że o ile nic innego w umowie nie postanowiono, w danej sprawie stosuje się przepisy k.c. Do pozostałych wersji zlecenia, w istocie różnego typu czynności faktycznych stosuje się przypisy o zleceniu odpowiednio na mocy art. 750 k.c.

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Nie wypełniaj po omacku!

Poszerz swoją wiedzę na ten temat:

Wariant II Wykonywanie zlecenia w siedzibie pracodawcy

Wariant II

Wykonywanie zlecenia w siedzibie pracodawcy

Ten Wariant umowy jest przydatny w takich sytuacjach, w których wykonawca czyli zleceniobiorca musi wykonać zlecenie u zleceniodawcy i wówczas korzysta z miejsca pracy, środków i narzędzi zleceniodawcy. Taka umowa jest również pewnego rodzaju zagrożeniem, gdyż w istocie może to być obejście dla umowy o pracę.

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Nie wypełniaj po omacku!

Poszerz swoją wiedzę na ten temat:

Wariant III Wykonywanie zlecenia poza lokalem przedsiębiorstwa

Wariant III

Wykonywanie zlecenia poza lokalem przedsiębiorstwa

Jak sama nazwa wskazuje zlecenie musi, a czasami może być wykonywane bądź w lokalu zleceniobiorcy bądź w innych miejscach poza przedsiębiorstwem zleceniodawcy.

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Nie wypełniaj po omacku!

Poszerz swoją wiedzę na ten temat:

Wariant IV Umowa zlecenia zawarta na czas nieokreślony

Wariant IV

Umowa zlecenia zawarta na czas nieokreślony

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Nie wypełniaj po omacku!

Poszerz swoją wiedzę na ten temat:

Wariant V Umowa zlecenia na czas realizacji zadania

Wariant V

Umowa zlecenia na czas realizacji zadania

Umowa zlecenia na czas realizacji zadania jest w swojej formie zbliżona do umowy rezultatu, a więc umowy o dzieło. Należy więc uważać, aby sformułowanie zadania nie przybrało postaci wymogu rezultatu. Typowe zadania mogą sprowadzić się np. do posegregowania akt, które będzie trwało dopóki się ich nie posegreguje.

Chcesz pobrać tylko wzór dokumentu?

Nie wypełniaj po omacku!

Poszerz swoją wiedzę na ten temat:

Załączniki i powiązane dokumenty

Powiązane materiały

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki