Umowa zlecenia - wzór dokumentu

Umowy zleceń dotyczą zarówno powierzenia czynności prawnych, jak i różnych innych zleceń czynności faktycznych.

Wybierz wariant dokumentu do pobrania:

Wariant I Umowa zlecenia podstawowa

Wariant I

Umowa zlecenia podstawowa

Wariant podstawowy jest odpowiedni dla klasycznej umowy powierzenia wykonywania czynności prawnych, która to umowa jest opisana w Kodeksie cywilnym jako zlecenie. Jednocześnie taka umowa może być bardzo krótka, gdyż w istocie wszystkie kluczowe rozwiązania proponuje Kodeks cywilny w przepisach tzw. ius dispositivi. Oznacza to, że o ile nic innego w umowie nie postanowiono, w danej sprawie stosuje się przepisy k.c. Do pozostałych wersji zlecenia, w istocie różnego typu czynności faktycznych stosuje się przypisy o zleceniu odpowiednio na mocy art. 750 k.c.

Wariant II Wykonywanie zlecenia w siedzibie pracodawcy

Wariant II

Wykonywanie zlecenia w siedzibie pracodawcy

Ten Wariant umowy jest przydatny w takich sytuacjach, w których wykonawca czyli zleceniobiorca musi wykonać zlecenie u zleceniodawcy i wówczas korzysta z miejsca pracy, środków i narzędzi zleceniodawcy. Taka umowa jest również pewnego rodzaju zagrożeniem, gdyż w istocie może to być obejście dla umowy o pracę.

Wariant III Wykonywanie zlecenia poza lokalem przedsiębiorstwa

Wariant III

Wykonywanie zlecenia poza lokalem przedsiębiorstwa

Jak sama nazwa wskazuje zlecenie musi, a czasami może być wykonywane bądź w lokalu zleceniobiorcy bądź w innych miejscach poza przedsiębiorstwem zleceniodawcy.

Wariant IV Umowa zlecenia zawarta na czas nieokreślony

Wariant IV

Umowa zlecenia zawarta na czas nieokreślony

Wariant V Umowa zlecenia na czas realizacji zadania

Wariant V

Umowa zlecenia na czas realizacji zadania

Umowa zlecenia na czas realizacji zadania jest w swojej formie zbliżona do umowy rezultatu, a więc umowy o dzieło. Należy więc uważać, aby sformułowanie zadania nie przybrało postaci wymogu rezultatu. Typowe zadania mogą sprowadzić się np. do posegregowania akt, które będzie trwało dopóki się ich nie posegreguje.

Załączniki i powiązane dokumenty

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki