O nas

mikroPorady.pl - Pomoc w zarządzaniu mikro firmą

Pomysłodawcą, realizatorem oraz właścicielem serwisu jest Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa.

Fundacja jest organizacją non-profit i działa na rzecz rozwijania i wspierania mikro przedsiębiorczości w Polsce.

Akademia Liderów pomaga Polakom w realizacji marzeń o własnej firmie. Pomaga w tworzeniu nowych firm, inspirujemy do działania i rozwijania istniejących mikro firm opartych na wiedzy i przetwarzaniu informacji. Wspiera rozwój postaw innowacyjnych.

Działania Fundacji skoncentrowane są w ramach pięciu obszarów:

  • realizacja projektów edukacyjnych,
  • analiza zmian społeczne,
  • udzielanie bezpłatnej pomocy mikro firmom w zarządzaniu,
  • budowanie pozytywnego wizerunku mikro przedsiębiorców,
  • uświadamianie ośrodkom legislacyjnym jakie bariery formalno-prawne napotykają mikro przedsiębiorcy w swojej działalności.

Serwis mikroPorady.pl to jeden z projektów Fundacji realizowany w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego