Organizacja przedsiębiorstwa, rozwój

W tym miejscu odnajdziesz między innymi materiały z zakresu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, regulacji wewnętrznych, powierzenia i zabezpieczania mienia, przekształcenia i restrukturyzacji.