Umowa o zarządzanie w spółce

Umowa o zarządzanie jest umową prawa cywilnego, która może być zawierana w formie umowy zlecenia, umowy o inne usługi, do której stosuje się przepisy o zleceniu bądź umowy nienazwanej. W tych ostatnim przypadku najczęściej przybiera postać kontraktu menadżerskiego, o charakterze mieszanym łącząc w sobie elementy umowy o pełnienie funkcji lub o warunkach powierzonej funkcji.

Wybierz wariant dokumentu do pobrania:

Wariant I Umowa o zarządzanie w spółce - Wariant 1

Wariant I

Umowa o zarządzanie w spółce - Wariant 1

Wariant II Umowa o zarządzanie w spółce - Wariant 2

Wariant II

Umowa o zarządzanie w spółce - Wariant 2

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki