Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018
  W

Wynalazek

Nie istnieje definicja legalna wynalazku. Wynalazkiem nazywamy takie rozwiązanie, które spełnia przesłanki do udzielenia patentu. Bez względu na dziedzinę techniki, patenty udzielane są na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.
Art. 24.Prawo własności przemysłowej