Słownik pojęć


  W

Własność intelektualna

Efekt twórczej pracy umysłu człowieka. Dzielimy je na dwie zasadnicze grupy: własność przemysłowa, której przedmiotem ochrony są: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topograficzne układów scalonych, prawo twórców baz danych, prawa wynikające z systemu ochrony odmian roślin i majątkowe prawa autorskie czyli tzw. „własność autorska", obejmująca każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).