Słownik pojęć


  W

Wkład pieniężny do spółki

Wkład do spółki, wnoszony jest przez jej wspólników/akcjonariuszy i jego przedmiotem może być wniesiona do spółki własność bądź inne prawa majątkowe, a także świadczenie usług. (Usługa polegająca na świadczeniu czynności, które dają się wycenić z uwagi na przysporzenie majątku spółki. Wnoszący wkład jest zobowiązany do wykonywania sam lub na jego rachunek przez osobę trzecią, jednorazowej bądź systematycznej usługi na rzecz spółki).

Wkładem wnoszonym do spółki może być więc świadczenie pieniężne oraz wszelkie inne korzyści/działania które zwiększają majątek spółki bądź pozwalają na zmniejszenie wydatków (np. wkład a w postaci prowadzenia księgowości i rozliczeń spółki).

Wkłady do spółki dzieli się więc na wkłady pieniężne i wkłady niepieniężny.

Wkład niepieniężny nazywany jest aportem (patrz szerzej: https://mikroporady.pl/slownik-pojec/aport).

Wkładem pieniężnym jest określona suma pieniędzy wniesiona do majątku spółki, wkład pieniężny może zostać wniesiony do każdego rodzaju spółki (zarówno spółki prawa handlowego jak i spółki cywilnej).

Wkład pieniężny może zostać wniesiony do spółki w formie tradycyjnej (gotówka) bądź przelewem elektronicznym.

Wkład wnoszony do spółki stanowić będzie jej mienie i da pokrycie dla kapitału (kapitał zakładowy (mający zostać pokryty przez wnoszących wkłady/kapitał zapasowy).

W aktualnym stanie prawnym, kapitał zakładowy (a więc wniesiony wkład), nie może być niższy niż:

  • 5, 000 zł dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł)
  • 50, 000 zł dla spółki komandytowo-akcyjnej (wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1gr);
  • 100, 000 zł dla spółki akcyjnej (wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1gr).