Słownik pojęć


  S

Substytucja

W ekonomii zjawisko zastępowania w procesie produkcji lub konsumpcji jednych dóbr lub usług innymi, zaspokajającymi te same potrzeby (np. masło- margaryna). Substytucja dóbr zachodzi w zależności od indywidualnych krzywych preferencji.

Substytucja, w ekonomii możliwość zastępowania jednych czynników produkcji innymi. Dotyczy przede wszystkim:

- zastępowania pracy kapitałem (mechanizacja, głównie w sektorze wytwarzania),

- zastępowania pracy energią (np. słoneczną, głównie w rolnictwie).

Substytut (zamiennik) – produkt (lub usługa) zaspokajający te same potrzeby nabywcy, ale inny ze względu na technologię wytwarzania.