Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018
  P

Prokura


Jest to szczególny rodzaj pełnomocnictwa dostosowany do potrzeb przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Prokury możnaudzielić wyłącznie przedsiębiorca podlegający obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców. Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna, a jej udzielenie zawsze wymaga formy pisemnej. Dodatkowo powinna zostać zgłoszona do rejestru przedsiębiorców. Zakres reprezentacji przez prokurenta i upoważnienie do prowadzenia spraw przedsiębiorcy jest w prokurze ściśle związany z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jest to upoważnienie do wszelkich czynności zwykłego zarządu przedsiębiorstwa (zakładem, oddziału)
Kodeks cywilny Art. 1091-9