Słownik pojęć


  S

Start-up

Firma lub tymczasowe przedsięwzięcie, stworzone w celu poszukiwania najbardziej efektywnego sposobu na działalność, rozwoju, czynności podejmowane dla budowania własnego biznesu. Start-up często opiera się na tworzeniu kilku małych, kolejno lub równolegle projektów i poszukiwaniu własnej drogi w biznesie.