Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest umową, której zasady określa Kodeks cywilny w art. 627- 646 i które obowiązują w całości o tyle, o ile inaczej strony w umownie nie określają.Warunkiem Umowy o dzieło jest określenie w umowie rezultatu pracy, jaki ma osiągnąć Wykonawca. Dziełem może być dowolny rezultat pracy materialny i nie materialny, rzecz, utwór.

Umowa o dzieło nie jest tożsama z Umową zlecenia, pomimo że w ogólnym obrocie gospodarczym bardzo często stosowane są zamiennie. Należy wskazać, że Umowa o dzieło jest umową o osiągniecie rezultatu, w której jest on z góry wyraźnie sprecyzowany i który powinien zostać osiągnięty, zaś Umowa zlecenia jest umową starannego działania i nie musi doprowadzić do osiągnięcia określonego rezultatu.

Wybierz wariant dokumentu do pobrania:

Wariant I Umowa o dzieło uniwersalna

Wariant I

Umowa o dzieło uniwersalna

Wariant II Umowa rezultatu w pracach materialno-technicznych

Wariant II

Umowa rezultatu w pracach materialno-technicznych

Umowę o dzieło w tym wariancie powinieneś zawrzeć, gdy przedmiotem umowy ma być rezultat niestanowiący utworu w rozumieniu prawa autorskiego. W umowie o dzieło w wariancie wykonania pracy materialno-technicznej dany rezultat powinien być z góry możliwie dokładnie opisany, lub wykonywany według żądanych projektów, parametrów, cech itp. Może być nim wykonany nowy przedmiot (rzecz) np.: regał, lada, urządzenie wg dostarczonego projektu, planu.

Wariant III Umowa o wykonanie utworu, wartości niematerialnych

Wariant III

Umowa o wykonanie utworu, wartości niematerialnych

Umowę o wykonanie utworu - rezultat niematerialny o elemencie twórczym powinieneś zawrzeć, gdy przedmiotem świadczenia jest np. sporządzenie oceny, analizy, napisanie instrukcji, regulaminu, hasła reklamowego, wykonanie znaku graficznego, projektu opakowania. Ważne jest, aby występował element innowacyjny, twórczy a praca nie była zastosowaniem jedynie reguł, wzorów lub standardu, nie wymagającego wkładu twórczego samodzielnej innowacji (innowacyjność). Przykładowo, wykonanie zestawienia, obliczeń według ściśle określonego wzoru nie będzie utworem, a wykonanie tego według pomysłu Wykonawcy utworem będzie.

Wariant IV Umowa o wykonanie utworu z przeniesieniem praw majątkowych

Wariant IV

Umowa o wykonanie utworu z przeniesieniem praw majątkowych

Umowę o dzieło w wariancie o wykonanie utworu z przeniesieniem autorskich praw majątkowych powinieneś zawrzeć, gdy Twoim celem jest powierzenie Wykonawcy wykonania określonego dzieła o charakterze twórczym, przy czym po wykonaniu dzieła na mocy umowy prawa majątkowe przejdą na Ciebie jako Zamawiającego na umówionych polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia. Już podczas ustalania wynagrodzenia strony powinny mieć na względzie, że w skład wynagrodzenia wchodzi nie tylko wynagrodzenie za samo wykonanie dzieła, ale również za przeniesienie majątkowych praw autorskich.

Wariant V Umowa o dzieło z osobą trudniącą się zawodowo wykonaniem określonych czynności

Wariant V

Umowa o dzieło z osobą trudniącą się zawodowo wykonaniem określonych czynności

Umowę o dzieło w tym wariancie powinieneś zawrzeć, gdy Wykonawcą jest osoba trudniąca się zawodowo wykonaniem określonych czynności w ramach swojego przedsiębiorstwa. Umowa w tym wariancie z zasady ma chronić interesy Zamawiającego, dlatego też w przeciwieństwie do poprzednich wersji umów Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, ponieważ jako osoba trudniąca się zawodowo wykonywaniem określonych czynności powinna znać ceny i warunki na rynku oraz wartości wykonanych czynności.

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

Załączniki i powiązane dokumenty

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki