Słownik pojęć


  P

Przedstawiciel

Przedstawiciel działa w cudzym imieniu (w imieniu reprezentanta) poprzez dokonanie z osobą trzecią czynności prawnej, a która to czynność ma bezpośrednio wywrzeć skutek w cudzej sferze prawnej.
Kodeks cywilny, Dział IV, Rozdział I