Słownik pojęć


  P

Pełnomocnik

Ze względu na źródła umocowania przedstawicielstwo dzielimy na udzielane pełnomocnictwo i przedstawicielstwo ustawowe (patrz przedstawicielstwo ustawowe). Pełnomocnik zostaje ustanowiony przez jednostronne oświadczenie woli osoby, która chce być reprezentowana - mocodawcę.
Pełnomocnik może być umocowany do czynności zwykłego zarządu (pełnomocnictwo ogólne) albo do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu (pełnomocnictwo rodzajowe) albo do dokonania konkretnej, ściśle określonej czynności prawnej (pełnomocnictwo szczególne).
Kodeks cywilny Art. 98