Słownik pojęć

  P

Parasol cenowy

(ang. Price Umbrella) – termin określający wysoki ogólny poziom cen w danej branży lub kategorii produktów. Firma zamiast obniżać ceny wraz ze spadkiem kosztów produkcji utrzymuje przez pewien czas wysoki poziom cen w efekcie czego szybciej odzyskuje zainwestowany kapitał. Utrzymywanie parasola cenowego daje liderowi krótkotrwałe zyski jednak w długim terminie nie jest to strategia korzystna, bowiem konkurenci mogą obniżyć koszty i zdobyć rynek, który później będzie trudny do odzyskania.