Słownik pojęć


  O

Oznaczenie geograficzne

Oznaczeniami geograficznymi, w rozumieniu ustawy, są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju (teren), które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.

Przykłady: produkty z włoskiej miejscowości Parma, szampan z regionu Szampanii, śliwka Nałęczowska
Prawo własności przemysłowej, Dział II