Słownik pojęć

  I
Imię

Spersonifikowane, osobiste, niezwiązane z pochodzeniem miano człowieka lub w rozumieniu k.c. firma lub nazwisko, pod którym podmiot funkcjonuje w obrocie.
Kodeks cywilny Art. 43. § 1., Art. 43, Art. 43;

Warto wiedzieć