Słownik pojęć


  D

Doręczenie

Złożenie oświadczenia woli, przekazanie dokumentu, w taki sposób, że odbiorca mógł się zapoznać z treścią lub wejść w posiadanie przy dołożeniu należytej staranności. Wydanie przesyłki pocztowej lub wypłacenie kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym adresatowi, a w przypadkach określonych prawem także innej osobie, lub przekazanie druku bezadresowego zgodnie z umową o świadczenie usługi pocztowej;
Prawo pocztowe Art. 3 pkt. 4