Słownik pojęć


  B

Błąd materialny faktury

Błąd pod wpływem, którego m.in. faktura fałszywa traktowana jest jako prawdziwa. Jako błąd materialny faktury uznajemy m.in. fakturę przerobioną lub podrobioną, stwierdzającą nieprawdę pochodzącą od nieistniejącego podmiotu, w celu posłużenia się nią jak autentyczną.

Błąd materialny faktury powoduje niemożność odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury.

Aktualnie wprowadzane są przepisy, które również obejmują posłużenie się taką fakturą, odpowiedzialnością karną lub karno-skarbowa.