Słownik pojęć


  B

Błąd formalny faktury

Błąd logiczny, który może podlegać skorygowaniu poprzez wystawienie noty korygującej, lecz o ile był celowy, dla ukrycia prawdziwego stanu, może powodować niemożliwość odliczenia naliczonego podatku VAT.

Do błędów formalnych faktury zaliczamy m.in. błędny numer faktury, błędną datę wystawienia faktury, błędne imiona, nazwiska oraz nazwy podatników/nabywców towarów, usług, adresy, daty wystawienia faktury lub wykonania usług, nazwy nabywanych/sprzedawanych produktów, numery NIP sprzedawców/nabywających.
Błąd formalny nie powoduje niemożności odliczenia podatku VAT naliczonego od faktury.

Aktualnie wprowadzane są przepisy, które również obejmują posłużenie się taką fakturą, odpowiedzialnością karną lub karno-skarbowa.