Słownik pojęć


  A

Asertywność

Zespół umiejętności o charakterze kompetencji osobistych, wyznaczających zachowanie w sytuacjach interpersonalnych, których celem jest realizacja cenionych wartości, rozwój i obrona pozytywnego obrazu własnej osoby i samoakceptacja, umiejętność jednoznacznego wyrażania swoich potrzeb, uczuć i opinii oraz egzekwowania swoich praw przy poszanowaniu praw innych ludzi.

W psychologii termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest to umiejętność nabyta.

Asertywność to:

- umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, poczucia winy,

- umiejętność odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych,

- umiejętność przyjmowania krytyki, ocen i pochwał,

- autentyczność,

- elastyczność zachowania,

- świadomość siebie (wad, zalet, opinii),

- empatia,

- stanowczość,

- umiejętność samooceny.