Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  A

Asertywność

Asertywność to termin, którym zajmuje się psychologia i nauki społeczne. Oznacza zespół zachowań i cech, polegający na wyrażaniu własnego zdania, opinii, potrzeb i oczekiwań przy jednoczesnym niezakłócaniu integralności innych osób.

Ponadto asertywność jest sztuką wyrażania sprzeciwu w sytuacjach, w których może dojść do naruszenia komfortu psychicznego. Stanowi ona istotną cechę w relacjach z ludźmi i sytuacjach społecznych, polega na unikaniu agresji przy jednoczesnym stałym wyrażaniu wypracowanej postawy. Osoba asertywna najczęściej jest pewna siebie, potrafi kontrolować swoje emocje i dąży do obranego celu. Ze spokojem przyjmuje opinie innych oraz krytykę. Cechuje się ona również umiejętnością odmawiania w taki sposób, aby nie zaburzyło to relacji z innymi ludźmi i nie odbiło się na jej poczuciu wartości. Asertywność wyraża się również poprzez właściwe dokonywanie samooceny, umiejętność dopasowania się do zmieniających warunków społecznych, a także poprzez świadomość swoich cech. Osoby asertywne są szczere i nie udają nikogo, ponadto są empatyczne, ale też stanowcze. 

W powszechnej opinii, mówiąc o asertywności poprzestaje się na popularnym sloganie, w myśl którego asertywność jest wyłącznie sztuką mówienia „nie”. Jednak jak już wskazano jest ona całym zestawem określonych cech i zachowań człowieka. Dzięki nabyciu umiejętności bycia asertywnym, człowiek może bronić się przed manipulacjami. Zwiększa się także jego odporność na sytuacje stresowe. Co bardzo ważne – na przedpolu zachowań uwidoczniających postawę asertywną znajduje się przeświadczenie na temat własnego zachowania. Oznacza to, że osoba asertywna ma ugruntowane poczucie własnej wartości – przez co jego zdanie pozostaje dla niego równie ważne, co opinie innych.  Zachowania, które przekraczają umowną granicę asertywności (agresja: werbalna, psychiczna, fizyczna, manipulacja, egoizm, poczucie wyższości) wypaczają jej istotę. Z drugiej strony również uległość i podporządkowanie, nawet wbrew sobie, są przeciwieństwem asertywności.

Zachowanie asertywne przejawia się między innymi przez odmawianie, w sytuacjach, w której nie jesteśmy w stanie spełnić prośby/żądania lub gdy jest to możliwe za cenę higieny psychicznej. Charakterystyczne również jest ustalanie granic i stanowczo trzymanie się ich. Relacje z osobami asertywnymi nie są męczące, potrafią one bowiem w sposób jasny i klarowny nadawać komunikatu, dążą do unikania nieporozumień, we właściwy sposób również przyjmują treść wiadomości. Asertywność jest umiejętnością pożądaną i atrakcyjną, korzystną dla zdrowia psychicznego. Jest to umiejętność nabyta.

Zobacz także: