Porady

Rozmowa kwalifikacyjna – 8 pytań, na które musisz odpowiedzieć zanim spotkasz się z pracodawcą

Zanim spotkasz się z pracodawcą przygotuj się. Oto pytania, na które musisz odpowiedzieć zanim spotkasz się z potencjalnym pracodawcą:

  1. Jaki jest rodzaj firmy, w której starasz się o pracę?
  2. Jakie jest stanowisko, o które się starasz?
  3. Czy znasz wymogi tej pracy i czy wiesz, jaka odpowiedzialność łączy się z nią?
  4. Jakie posiadasz umiejętności i czy harmonizują one z wymogami tej pracy?
  5. Jakie są twoje mocne strony, które pomogą Ci pracować efektywnie na wyznaczonym stanowisku?
  6. Jakie są Twoje doświadczenie w pracy, które pozwolą Co objąć to stanowisko, o które się ubiegasz?
  7. Które ze swoich szczególnie interesujących umiejętności chciałbyś wykorzystać w pracy, o która się starasz?
  8. Czy posiadasz jakieś słabe strony, które można przekształcić?

Autor: dr Bogusław J. Feder

Rodzaje umów o pracę

Wielokrotnie pracownik i pracodawca stają przed wyborem najwłaściwszej formy zawieranej umowy o pracę.

Jeżeli zadecydowaliście już, że chcecie zawrzeć umowę o pracę regulowaną przepisami kodeku pracy, pozostaje Wam wybór pomiędzy umową zawartą na okres próbny, na czas określony oraz czas nieokreślony.

Wśród pracowników największym zainteresowaniem cieszy się umowa zawierana na czas nieokreślony, daje ona poczucie największej stabilizacji (m.in. najdłuższy czas wypowiedzenia umowy, obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy przez pracodawcę). Wybór umowy na czas nieokreślony cieszy się także zainteresowaniem wśród pracowników starających się o kredyt – zwiększa możliwość jego otrzymania, budując wiarygodność pracownika w ocenie banku.

Umowa na okres próbny może zostać zawarta najdłużej na okres 3 miesięcy. Jej celem jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Umowa na czas określony jest często wybierana przez pracodawców, jako następstwo umowy na okres próbny przed zawarciem docelowej umowy – na czas nieokreślony.
W poniższym zestawieniu przedstawiamy różnice pomiędzy umową o pracę na okres próby, na czas określony oraz na czas nieokreślony.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny