Słownik pojęć


  W

Współczynniki oceny sytuacji finansowej firmy

Zaliczane są do nich:

  • współczynniki płynności – oceniające płynności finansową przedsiębiorstwa, firmy, czyli zdolność do spłaty zobowiązań krótkoterminowych,
  • współczynniki zadłużenia – ukazujące, w jakim stopniu firma finansowana jest z obcych źródeł,
  • współczynniki sprawności – oceniające, jak firma wykorzystuje zasoby, którymi dysponuje,
  • współczynniki rentowności – określające efektywność działania firmy.