Słownik pojęć


  W

Wniosek kredytowy

Dokument składany w banku w związku z ubieganiem się o kredyt. Określa się w nim przewidywane zapotrzebowanie na kredyt, okres kredytowania, terminy i wysokość spłat poszczególnych rat kredytu oraz uzasadnienie wniosku (celowość kredytu, jego przeznaczenie, efektywność i opłacalność kredytowanego przedsięwzięcia). Po analizie wniosków przez specjalistów bankowych (badanie sytuacji gospodarczej i finansowych wnioskodawcy, przewidywanego jego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem zdolności kredytowej i jej ciągłości)., staje się on przedmiotem uzgodnień między przedstawicielami banku i wnioskodawcy. Procedura ta poprzedza zawarcie ostatecznej umowy kredytowej.