Słownik pojęć

  W
Weksel

Papier wartościowy, w którym wystawca weksla zobowiązuje się sam (własny) do zapłacenia określonej sumy albo poleca (trasowany) jej zapłacenie osobie trzeciej. Należy do kategorii papierów wartościowych na zlecenie. Ustawa prawo wekslowe.

Warto wiedzieć