Słownik pojęć

  S

Średnie przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Art. 106