Słownik pojęć


  S

Średnie przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Źródło: Prawo Przedsiębiorców, art. 7 ust. 1 pkt 3)