Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  S

Social media

Social media z języka angielskiego oznacza media społecznościowe. Są jednym z elementów mediów wirtualnych funkcjonujących w sieci internetowej. Służą one przekazywaniu informacji, kontaktowaniu się ich uczestników oraz przepływowi danych. Media społecznościowe występują pod postacią witryn internetowych lub aplikacji mobilnych. Są one budowane przez ich uczestników – użytkowników, zgromadzonych z uwagi na kryterium podmiotowe, zainteresowań, lub przeznaczenia. Co warte podkreślenia witryna (aplikacja) jest tworzona przez podmiot komercyjny i udostępniania, najczęściej bezpłatnie, dowolnej liczbie Użytkowników. Ci zaś współtworzą ją poprzez udostępnianie określonych treści, budowanie profilów, tworzenie społeczności czy utrzymywanie więzi. Wskazuje się, że media społecznościowe stanowią istotny czynnik dla budowania globalnej wioski, a ich funkcjonowanie wiąże się z powstaniem nowych form aktywności zarobkowej np. influencerzy. 

Media społecznościowe można umownie podzielić z uwagi na ich rodzaje:

 • Publikacyjne – ich celem jest prezentowanie określonych treści: zdjęć, grafik, filmów, tekstów, utworów muzycznych itd. (Instagram.com, YouTube.com),
 • Informacyjne – służą przekazywaniu informacji (Kontakt24.tvn24.pl, Downdetector.pl),
 • Towarzyskie – z ich wykorzystaniem użytkownicy mogą nawiązywać nowe znajomości, wymieniać informacje i poglądy (Facebook.com, Sympatia.pl),
 • Twórcze – promocja własnych utworów (blogi),
 • Zawodowe – łączą specjalistów, służą poszukiwaniu pracy, pomagają w odnalezieniu specjalistów (Linkedin.com, pracuj.pl),
 • Opiniodawcze – dzięki nim można zapoznać się z opiniami na temat danego towaru lub samemu stworzyć opinie (ceneo.pl, opineo.pl),
 • Media społecznościowe oprócz typowych zadań, do których zostały zaprojektowane spełniają też pewne funkcje w społeczeństwie: Przyczyniają się do budowy globalnej wioski,
 • Przyczyniają się do powstawania społeczeństwa informacyjnego i oddziałują na konsumpcjonizm,
 • Stanowią sposób nawiązania kontaktu i ich stałego utrzymywania z przedstawicielami określonej branży, zawodu, grupy społecznej,
 • Pomagają w promocji danych treści, 
 • Mogą okazać się narzędziem dezinformacyjnym.

Warto zaznaczyć, że social media mogą być narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorców w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczych. Stworzenie profilu przedsiębiorstwa na danym portalu może mieć istotne znaczenie dla marketingu, kontaktu z klientem oraz promocji nowych towarów czy usług. Warto jednak zaznaczyć, że stworzenie takiego profilu powinno być poprzedzone odpowiednią analizą celowości takiego działania. Na koniec dość dodać, że social media niosą ze sobą pewne zagrożenia jak np. dezinformacja, przestępstwa cyfrowe czy nawet uzależnienie od nich.

Zobacz także: