Słownik pojęć


  S

Schemat organizacyjny

Przedstawienie formalnego podziału uprawnień i odpowiedzialności w przedsiębiorstwie w formie grafiki; schemat formalizuje strukturę hierarchiczną i identyfikuje poszczególne komórki organizacyjne oraz ich główne misje; w firmie takimi komórkami mogą być pojedyncze stanowiska pracy lub grupy stanowisk związanych funkcjami. Schemat organizacyjny ujmuje tylko część struktury: podstawa to statut i regulamin organizacyjny.