Słownik pojęć


  K

Kierowanie

Obejmuje niezbędny zbiór czynności podejmowanych w toku zarządzania osobą/osobami (zespołem) lub procesem realizacyjnym przy użyciu środków materialno-technicznych czy też informatycznych. Aktualnie postrzega się taki zbiór czynności jako czynności procesów w metodach zarządzania procesowego (w tym projektami, jak i jednostkami). Nie można odrywać czynności kierowania zasobami od zadań, które te zasoby realizują. Kierowanie to organizowanie, planowanie, przewodzenie oraz kontrolowanie działań członków danej grupy, a także postępowanie w zakresie wykorzystania wszystkich zasobów organizacji dla osiągnięcia określonych celów. Planowanie jest procesem wskazującym na fakt ustalania z góry przez kierownictwo celów i kroków, najczęściej opartych na wybranej metodzie, systemie czy taktyce.

Organizowanie natomiast oznacza regulowanie i  koordynowanie materialnych oraz osobowych zasobów; efektywność organizacji zależy od poziomu zintegrowania pracy w grupie – jednym z celów pracy kierownika jest więc osiągnięcie wysokiego poziomu koordynacji i komplementarności w organizacji. Przewodzenie określa, w jaki sposób kierownik zarządza swoimi podwładnymi oraz jak wpływa na to, aby wykonywali zlecone im zadania. Kontrolowanie zaś oznacza, że kierownik, sprawując nadzór,  powinien na bieżąco zapewniać, aby organizacja (zespół) zmierzała do określonych celów.