Słownik pojęć

  P
Pracodawca

Jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.
Kodeks pracy Art. 3

Warto wiedzieć