Słownik pojęć

  M

Mikroprzedsiębiorca

Przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Art. 104.