Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  M

Mikromarketing

Jest to strategia marketingowa określonych dóbr (towarów i usług) stworzonych do zaspokajania potrzeb określonej, najczęściej bardzo niewielkiej części rynku.  Często bywa również utożsamiany z  marketingiem niszowym. Ten rodzaj marketingu skupia się na małej grupie odbiorców – konsumentów. Istnieje wiele kryteriów przyjmowanych w celu ich grupowania: geograficzne, zawodowe, z uwagi na przywiązanie do produktu lub na podstawie zdolności nabywczej. Granice tymi grupami są płynne, wobec tego określony konsument może spełniać przesłanki do zaliczenia go do wielu z nich. Pojęcie mikromarketingu składa się z dwóch części. Jest to „marketing”, którego przedrostek „mikro” wskazuje na desygnat o niewielkich rozmiarach. Mikromarketing jest podobny do marketingu docelowego, który skupia się na określeniu odbiorcy z uwagi na zestaw jego cech, wyróżniających go z uniwersum konsumentów. Jednak działa on w pewnym sensie w odwrotną stronę. Metody mikromarketingu muszą być dostosowane do cech indywidualnych konsumentów. Jego skuteczność zależy od właściwego profilowania klienta. Następuje ono poprzez zbadanie rzeczywistych, tudzież potencjalnych, potrzeb konsumenta. Strategia marketingowa w tym przypadku polega na oddziaływaniu na niego w ten sposób, aby uświadomić mu istnienie określonej potrzeby lub wytworzyć ją. Jest ona zaspokajana przez dobra, które oferuje producent (lub każdy inny podmiot, dla którego prowadzone są działania marketingowe). Mikromarketing jest narzędziem wykorzystywanym przez różne podmioty, nie tylko mikro i małe firmy. Stosuje się go m.in. z uwagi na kryterium geograficzne - przykładowo marketing dotyczący produktów akceptowalnych wyłącznie na rynku lokalnym, bądź uznawany za produkt regionalny. Przedsiębiorstwa lokalne stosując opisywaną strategię budują swoją markę, która stanowi ważną przesłankę do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Ograniczenia wynikające ze skali działalności danej firmy, paradoksalnie mogą sprzyjać rozpoznaniu zindywidualizowanych potrzeb konsumentów. Mikromarketing cechuje się wysokim stopniem znajomości konsumenta, a więc również najbardziej zindywidualizowanym podejściem do niego. Przykładem mikromarketingu jest działalność przedsiębiorcy oferującego usługi lub towary np. we wskazanych granicach cenowych lub specjalistyczny asortyment. W ten sposób tworzy się nisza, skupiająca klientów o określonej zdolności nabywczej lub zainteresowaniach. Omawiana strategia nie jest jednak wolna wad. Najpoważniejszą z nich jest konieczność zbierania i szczegółowego analizowania danych. Jeśli proces ten nie zostanie właściwie przeprowadzony, działania mikormarketingowe mogą okazać się chybione. 

Zobacz także: