Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  M

Merchandising

Merchandising jako pojęcie z zakresu reklamy po ewolucji ostatnich 10-20 lat obejmuje szerszy obszar działań. Jest jedną z form marketingu, która obejmuje sposób prezentacji towaru lub usługi, łącznie ze sposobem urządzenia wnętrz, promocję i techniki sprzedaży produktów. Charakteryzuje się tym, że polem oddziaływania technik merchandisingu jest ostatni etap sprzedaży produktu, a mianowicie jego wybór i zakup przez konsumenta. Podstawową techniką w tym zakresie jest odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni sklepowej, rozmieszczenie towarów w obszarze sklepu, ekspozycje promocyjne oraz wizualizacja sklepu. Dziś, gdy często to producent, zawierając umowę na dostawy produktów, chce spozycjonować swój produkt w sklepie, na „półce”, i staje się to przedmiotem również ustaleń umowy oraz ma wpływ na marżę, pojawił się problem swoistego arbitrażu, mitygacjiryzyk i godzenia interesów klientów, jak i sklepu. Tak więc merchandising musi obejmować z konieczności, przy projektowaniu kompatybilnie prezentacji produktu na półce, kompozycji przestrzeni sprzedażowej, oświetlenia, a także wymogi i ustalenia dla danych produktów danego klienta. Połączenie poszczególnych elementów składających się na wizerunek sklepu ma odnieść skutek w postaci zainteresowania konsumenta danym towarem i jego zakup. Technika merchandisingu skupia się obok przestrzeni jednocześnie na odbiorze wizualnym, tle dźwiękowym oraz oświetleniu, a więc tych komponentach, które mogą klienta zachęcić do dokonywania wyboru produktu. Analiza preferencji zakupowych dokonana przy zastosowaniu merchandisingu pozwala wypracować techniki ekspozycyjne skutkujące wzrostem efektywności sprzedażowej. Głównym celem merchandisingu jest obniżenie kosztów i zwiększenie zysku ze sprzedaży towarów. Kształtuje się nowy obszar, jakim jest prezentacja produktów na witrynach e-sklepów. Techniki układu stron produktowych, układu banerów i pasków wyboru łącznie z prezentacją, sposobem opisu produktu oraz odpowiednią grafiką i technikami wizualizacji przestrzennej (2D, 3D, w przyszłości holowizja) składają się na pracę merchandisera. Warto zaznaczyć, że merchandiser jest pracownikiem zatrudnionym przez pracownika producenta, a swoje obowiązki wykonuje co do zasady we wskazanych placówkach handlowych. Wśród zalet merchandisingu wymienia się przede wszystkim efektywne zarządzanie sprzedażą przez co wzrasta zysk producenta oraz sprzedawcy. Z ekonomicznego punktu widzenia omawiana forma marketingu przyczynia się do powstawania miejsc pracy. Natomiast wadą może okazać się dopuszczanie się przez merchandiserow i sklepy nieuczciwych praktyk rynkowych polegających na niesprawiedliwym eksponowaniu produktów kosztem konkurencyjnych.

Źródła:

  1. Józef Penc, Strategiczny system zarządzania. , Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2001, ISBN: 83-85428-72-0
  2. Maria Sławińska (red.), Kompendium wiedzy o handlu. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-15446-2

 Zobacz także: