Słownik pojęć

  M

Marketing oparty na bazach danych

(ang.database marketing) – marketing polegający na użyciu bazy danych do prowadzenia analiz marketingowych w celu budowy strategii oddziaływania na nabywców. Analizy zachowań klientów zestawione z ich charakterystyką inspirują jak należy się komunikować z poszczególnymi odbiorcami oraz jak ich marketingowo stymulować do określonych działań. Otrzymane w ten sposób wnioski służą budowie nie tylko działań bezpośrednich, ale także komunikacji masowej i innych aktywności, w tym budowie kanałów sprzedaży czy ustalaniu polityki produktowej i cenowej. Marketing baz danych jest procesem budowania i wykorzystywania bazy danych klientów i innych baz danych (produktów, dostawców, dystrybutorów) do utrzymywania kontaktów, zawierania transakcji i budowania relacji.