Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  M

Marketing lokalny (regionalny)

Jest to forma geograficznej segmentacji rynku, polegająca na opracowywaniu planów marketingowych odzwierciedlających specyficzne różnice między obszarami w zakresie preferencji, potrzeb, lub zainteresowań; marketing skierowany na rynek docelowy, pozwala na stworzenie programów marketingowych dostosowanych do potrzeb i pragnień lokalnych grup klientów (obszary handlowe, obszary sąsiedzkie, pojedyncze sklepy).

Przez marketing lokalny rozumie się także zarządzanie w sposób zapewniający stan zaspokojenia potrzeb mieszkańców i osób przebywających na danym terytorium. Jest on prowadzony w ramach poszczególnych miast/miejscowości, gmin, powiatów, województw lub ich zrzeszeń. Ponadto może on być realizowany w ramach danego regionu, który najczęściej nie jest związany granicami właściwymi dla jednostek samorządu terytorialnego. Efektywne zarządzanie z wykorzystaniem marketingu terytorialnego wiąże się z planowaniem strategicznym i przewidywaniem możliwych zmian. Właściwe rozpoznanie potrzeb i oczekiwań podmiotów obecnych na obszarze jego oddziaływania (wewnętrznych i zewnętrznych – czyli turystów, osób będących w tranzycie, przebywających w delegacji itp.) daje możliwość optymalnej odpowiedzi na nie. Marketing lokalny wiąże się nie tylko z kwestiami wizerunkowymi. Stanowi on sposób do realizacji celu ekonomicznego. Jest nim m.in. zwiększenie dostępu do usług świadczonych przez podmioty publiczne przy jednoczesnym podniesieniu ich jakości.

Na maksymalizację zysku wpływa również kreacja pozytywnej opinii miasta lub regionu. Skutecznie prowadzony marketing terytorialny wiąże się z zyskiem bezpośrednim podmiotów publicznych, a także pośrednim poprzez wpływ z opłat lokalnych i podatków. Ponadto w założeniu prowadzić ma on do realizacji celów szczegółowych. Zalicza się do nich: poprawę poziomu obsługi danej społeczności przez administrację, podnoszenie jakości usług komunalnych, zwiększenie atrakcyjności danego obszaru pod względem pracowniczym, socjalnym i kulturalnym. Marketing lokalny prowadzony jest przez zróżnicowane kanały przenoszenia informacji. Są nimi: media i media społecznościowe, publikacje, spotkania bezpośrednie czy nawet działania kojarzone z tzw. marketingiem szeptanym. Ważnym działaniem marketingowym jest tzw. cityplacement. Ma on miejsce wówczas, gdy miasto/region staje się miejscem fabuły produkcji filmowych lub telewizyjnych. Często u podstaw uciekania się do marketingu lokalnego jest pragnienie zmiany wizerunku miasta wśród potencjalnych inwestorów i turystów oraz mieszkańców. Może on się opierać również na promocji określonego produktu regionalnego, właściwości klimatycznych lub zalet architektonicznych i fiskalnych. 

Zobacz także: