Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  M

Marketing ekologiczny

Jest to rodzaj marketingu, będący odpowiedzią na konieczność wdrażania praktyk ekologicznych i powstałe w związku z tym na rynku potrzeby. Definiuje się go jako proces służący zaspakajaniu potrzeb konsumentów. Następuje to poprzez efektywne planowanie, realizowanie założeń, politykę cenową, reklamę i promocję, a także końcową dystrybucję. Działania marketingowe podejmowane w celu wyprodukowania, dystrybucji i promocji produktów przyjaznych dla środowiska. Marketing ekologiczny nazywany jest inaczej ekomarketingiem, marketingiem zielonym, marketingiem środowiskowym czy marketingiem odpowiedzialnym ekologicznie.

Czynniki sprzyjające rozwojowi zielonego marketingu:

  • rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i marketingu społecznego,
  • dostrzeżenie nadmiernego zanieczyszczenia środowiska i eksploatacji jego zasobów,
  • uświadomienie faktu, że często to tradycyjny marketing przyczynia się do nadmiernej, niezrównoważonej konsumpcji.

Zielony marketing ma działanie dwukierunkowe, a jego sukcesy niosą ze sobą zalety zarówno dla nadawcy jak i odbiorców danych dóbr (towarów, usług). Nie jest jednak wykluczone działanie niekomercyjne ekomarketingu, którego celem jest ochrona środowiska jako dobra wspólnego. Działania realizowane w jego ramach mogą dotyczyć wpływu na konsumentu lub wpływu na producenta. 

Do czynności z zakresu marketingu ekologicznego zalicza się m.in.:

  • zrezygnowanie z testów na zwierzętach,
  • racjonalna i odpowiedzialna gospodarka odpadami,
  • wykorzystywanie materiałów biodegradowalnych oraz zmniejszenie produkcji odpadów szkodliwych i niebezpiecznych,
  • przeciwdziałanie nieodpowiedzialnej konsumpcji,
  • oszczędność energii i wykorzystywanie jej odnawialnych źródeł.

Ekomarketing staje się co raz bardziej „modny”. Jest on obecnie ogromną szansą do zwiększenia popularności oferowanych produktów i prestiżu przedsiębiorstwa, jednocześnie przyczyniając się do ratowania planety. Skuteczność podejmowanych działań i skuteczność wpływu na odbiorców, uzależniona jest między innymi od polityki informacyjnej. Istnienie w przestrzeni wiedzy powszechnej o podejmowanych przez dany podmiot inicjatywach ekologicznych lub zmianach na korzyść środowiska, wpływa na zainteresowanie nim wśród potencjalnych konsumentów. Współcześnie jednak obserwuje się pozorność działań ekologicznych. Producenci często informują o działaniach proekologicznych, które jednak w rzeczywistości są fałszywe. Do najpopularniejszych działań związanych z marketingiem ekologicznym funkcjonujących w świadomości społecznej jest sadzenie drzew, wytwarzanie produktów z recyklingu czy przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczeń środowiska. Zielony marketing może w perspektywie najbliższych lat okazać się jedną z najskuteczniejszych form marketingu.  

Zobacz także: