Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019
  M

Mały przedsiębiorca

Przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 50 pracowników ,którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Art. 105.