Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018
  M

Majątek trwały

Składniki majątku wykorzystywane w przedsiębiorstwie o charakterze długotrwałym (dłuższym niż rok). Na majątek trwały będą się składać się na przykład nieruchomości, maszyny produkcyjne wykorzystywane w działalności.