Słownik pojęć

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2018
  L
Luka informacyjna

Problem występujący w większości procesów decyzyjnych luka jest największa w przypadku decyzji niepewnych), różnica między zbiorem informacji pożądanej, a zbiorem informacji posiadanej z punktu widzenia decyzyjnego, informacje konieczne lecz niedostępne.