Słownik pojęć


  L

Łańcuch wartości

Jest to koncepcja zarządzania strategicznego służąca celowi, jakim jest analizowanie i kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, nie tylko w obszarze produktu, ale we wszystkich innych obszarach jego funkcjonowania. Pozwala opisać cały cykl produktu („od surowców aż po finalnego nabywcę produktu lub usługi”). Dzięki zastosowaniu metody łańcucha wartości można wyodrębnić poszczególne sektory przez które przechodzi produkt, określić ich atrakcyjność oraz zbadać jaki poziom wartości osiąga produkt w danym sektorze. Należy wyjaśnić, że przez wartość rozumiemy w tym przypadku ilość środków finansowych, jaką nabywca gotów jest zapłacić za to, co oferuje mu producent (towar, usługi).

Łańcuch wartości grupuje czynności danego przedsiębiorstwa w kilku kategoriach, rozróżniając bezpośrednio związane z produkcją, marketingiem, dostarczaniem i obsługą wyrobów lub usług, oraz te, które tworzą, pozyskują i doskonalą nakłady i technikę, a także polegające na pełnieniu funkcji nadrzędnych, jak pozyskiwanie kapitału lub podejmowanie ogólnych decyzji.

Łańcuch wartości tworzy, niezależnie od sektora, w którym przedsiębiorstwo działa, dziewięć kategorii działań wartościowych, z których cztery należą do wspierających (zaopatrzenie, rozwój technologii, zarządzanie zasobami ludzkimi, infrastruktura firmy), a pięć do działań podstawowych (logistyka w zaopatrzeniu, operacje, logistyka w dystrybucji, marketing i sprzedaż, serwis – obsługa posprzedażna).

Zastosowanie łańcucha wartości pozwala analizować liczne działania przedsiębiorstwa, rozpoczynając od najbardziej kosztownych, aby ustalić, czy spełniają one kluczowy warunek, którym kieruje się także i klient, czyli pozytywną ocenę tzw. value for price, a więc stwierdzić, czy podejmowane przez przedsiębiorców kosztowne działania w rzeczywistości znajdują uznanie klienta.

Głównym celem praktycznym analizy łańcucha wartości jest zidentyfikowanie i wybór strategii konkurencyjnej dla przedsiębiorstwa.

Źródła:

  1. Marek Lisiński, Metody planowania strategicznego, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004 ISBN 83-208-1525-8
  2. Obłój K., Trybuchowski M. (2009), Zarządzanie strategiczne, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.