Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  L

Łańcuch wartości

Jest to koncepcja zarządzania strategicznego służąca celowi, jakim jest analizowanie i kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, nie tylko w obszarze produktu, ale we wszystkich innych obszarach jego funkcjonowania. Pozwala opisać cały cykl produktu („od surowców aż po finalnego nabywcę produktu lub usługi”). Dzięki zastosowaniu metody łańcucha wartości można wyodrębnić poszczególne sektory przez które przechodzi produkt, określić ich atrakcyjność oraz zbadać jaki poziom wartości osiąga produkt w danym sektorze. Należy wyjaśnić, że przez wartość rozumiemy w tym przypadku ilość środków finansowych, jaką nabywca gotów jest zapłacić za to, co oferuje mu producent (towar, usługi).

Łańcuch wartości grupuje czynności danego przedsiębiorstwa w kilku kategoriach, rozróżniając bezpośrednio związane z produkcją, marketingiem, dostarczaniem i obsługą wyrobów lub usług, oraz te, które tworzą, pozyskują i doskonalą nakłady i technikę, a także polegające na pełnieniu funkcji nadrzędnych, jak pozyskiwanie kapitału lub podejmowanie ogólnych decyzji.

W ramach łańcucha wartości wymienia się działania podstawowe oraz wspierające. Do tych pierwszych zalicza się rodzaj aktywności przedsiębiorca skupiający się wokół logistyki, marketingu, obsługi posprzedażowej i operacje o charakterze wytwórczym. Jako działania wspierające wymienia się: należytą dbałość o jakość zaopatrzenia i infrastrukturę firmy, efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz odpowiedni poziom rozwoju technologii. 

Zastosowanie łańcucha wartości pozwala analizować liczne działania przedsiębiorstwa, rozpoczynając od najbardziej kosztownych, aby ustalić, czy spełniają one kluczowy warunek, którym kieruje się także i klient, czyli pozytywną ocenę tzw. value for price, a więc stwierdzić, czy podejmowane przez przedsiębiorców kosztowne działania w rzeczywistości znajdują uznanie klienta.

Głównym celem praktycznym analizy łańcucha wartości jest zidentyfikowanie i wybór strategii konkurencyjnej dla przedsiębiorstwa. W dużym uproszczeniu, stosuje się go w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej. Jest to proces skomplikowany, wymagający wielu czynności analitycznych. Te powinny skupiać się wokół ustalenia opłacalności podejmowanych działań i ich celowości. Łańcuch wartości służy najpierw wyborowi strategii konkurencyjnej firmy, a następnie wypracowaniu rozwiązań szczegółowych w tym zakresie.

Nie mam pomysłu co tutaj mogę zmienić, ponieważ program wskazując plagiat odsyła tylko do  witryny mikroporady. Być może chodzi o zastosowane  źródło, które podano w bibliografii bez podania przypisu, ale nie jestem w stanie zweryfikować gdzie go użyto.

Źródła:

  1. Marek Lisiński, Metody planowania strategicznego, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004 ISBN 83-208-1525-8
  2. Obłój K., Trybuchowski M. (2009), Zarządzanie strategiczne, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 Zobacz także: